?>

Toimintaterapia

Toimintamme on alkanut vuodesta 1986. Tällä hetkellä yrityksessämme työskentelee erikoistoimintaterapeutti/ratsastusterapeutti ja kuusitoista toimintaterapeuttia (AMK). Terapiaa toteutamme vastaanotolla Lokalahdella ja Turussa Orikedolla, joissa molemmissa paikoissa ovat myös monipuoliset sensorisen integraation välineet. Terapiaa toteutetaan myös koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä ym. asiakkaan omassa ympäristössä. Terapiassa teemme tiivistä yhteistyötä myös perheen ja muiden asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa.  Toteutamme terapiaa myös etäterapiana.

 

Tavoitteenamme on tarjota ammattitaitoista ja monipuolista kuntoutusta eri asiakasryhmille. Asiakkainamme on KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita ja lisäksi myös lähiseutujen terveyskeskusten ja keskussairaalan maksusitoumuksilla lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten toimintaterapian lisäksi tarjoamme toimintaterapiaa myös aikuisasiakkaille. Aikuisasiakkaidemme toimintaterapiassa painottuvat eri päivittäisten toimintojen taitojen harjaannuttaminen kuten pukeutumiset, ruokailu, kodinhoito, henkilökohtaisen hygienian hoito, ympäristössä asioimiset ym.

 

Lasten toimintaterapia - LUE LISÄÄ

Nuorten ja aikuisten toiminta terapia - LUE LISÄÄ

Toteutamme myös tarvittaessa toimintakyvyn ja toimintaterapiatarpeen arviointeja.

Linkit:
www.toimintaterapeuttiliitto.fi
www.sity.fi
www.kela.fi
Linkit:
www.toimintaterapeuttiliitto.fi
www.sity.fi
www.kela.fi
www.laneku.fi Lasten neurologisen kuntoutuksen yhdistys