?>

Lapset

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen esimerkiksi leikin, pelien, luovien terapiamuotojen tai sensorisen integraation terapiamenetelmän keinoin. Asiakkaillamme voi olla vaikeuksia esimerkiksi motoriikassa, leikissä, hahmottamisessa, aistitoiminnan säätelyssä, keskittymisessä, oppimisessa, käsien käytössä tai vuorovaikutustaidoissa. Vaikeudet voivat esiintyä monella eri osa-alueella tai ne voivat olla kapea-alaisia. Toimintaterapiassa arvioimme lapsen toimintakykyä, mm leikin, ohjatun ja vapaan toiminnan havainnoinnin, standardoitujen testien ja lähipiirin haastattelujen avulla. Tämän arvioinnin pohjalta laadimme terapian tavoitteet yhteistyössä vanhempien kanssa.

 

Lasten toimintaterapiassa käytämme menetelmänä myös sensorisen integraation terapiaa monipuolisesti erilaisilla liikunnallisilla välineillä varustetuissa vastaanottotiloissamme. Käytössämme on esimerkiksi erilaisia keinuja, trampoliini, liukumäki ja pallomeri. Terapian keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja säädellä erityisesti kehosta tulevia aistiärsykkeitä, eli tasapaino- ja liikeaistimuksia, lihaksista ja nivelistä sekä iholta tulevia aistimuksia. Sensorinen integraatio toteutuu, kun lapsi itse suunnittelee ja toteuttaa tilanteeseen sopivan toiminnan. Lapsi motivoituu toimintaan, kun terapeutti ymmärtää lapsen ongelmia ja rakentaa terapiaympäristön sopivan haasteelliseksi. Lapsen itseohjautuvuutta hyödynnetään terapiassa aina, kun se on tavoitteiden suuntaista.

 

Toteutamme myös tarvittaessa toimintakyvyn ja toimintaterapiatarpeen arviointeja.

 

Linkit:
www.toimintaterapeuttiliitto.fi
www.sity.fi
www.kela.fi
www.laneku.fi Lasten neurologisen kuntoutuksen yhdistys

 

  IMG_2598