?>

Ratsastusterapia

Kesällä 2010 yrityksen ratsastusterapia siirtyi Johannan kotitilalle Lokalahdelle. Tallilla asuu 3 terapiahevosta. Tilalla on 3 hevosen talli, valaistu kenttä, tarhat, laitumet ja kolme pihattotallia. Tallilla on inva-WC, lämmitetyt varustetilat, odotustilat, varastotilat, pihalla toimivat satulaannousurampit ja muut monipuoliset ratsastusterapiavälineet. Pihalta pääsee suoraan vaihtelevaan maastoon tai turvalliselle kärryttelypolulle.

 

Terapiaa toteutamme toimintaterapeuttisesta viitekehyksestä. Perustana on eri toimintojen tarkka analysointi ja toimintojen soveltaminen asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Ratsastuksen lisäksi terapiassa käytämme hevosen hoitamiseen, varustamiseen ja tallitöihin liittyviä toimintoja.

 

Hevonen on yhteistyöhaluinen ja sosiaalinen olento, johon on helppo ottaa kontaktia. Toimiminen hevosen kanssa on palkitseva kokemus, joka motivoi jatkamaan yhteistyötä. Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin ihmisen kävelyssä.

 

Kun hevoseen ja sen liikkeisiin yhdistetään lämpö, joka on 1,5 astetta ihmisen ruumiinlämpöä korkeampi, saadaan aikaan vaikutus, jota on mahdoton jäljitellä mekaanisesti. Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta. Nämä aistimukset parantavat tietoisuutta omasta kehostamme, jolloin liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat. Hevonen tarjoaa lisäksi hyvin monipuolisia haju-, kuulo- ja näköaistikokemuksia.

 

Asiakkaina meillä on kaikenikäisiä KELA:n vaikeavammaisia, keskussairaalan ja terveyskeskusten maksamia asiakkaita. Diagnoosina voi olla esimerkiksi: kehitysvamma, autismi, Asperger, ADHD, CP, MS, reuma, trauman jälkitila, halvaus...

 

Linkit:
www.suomenratsastusterapeutit.fi