?>

Marianna Huhtaniemi

Home  >>  Marianna Huhtaniemi

Marianna Huhtaniemi

Koulutukset:
Toimintaterapeutti (Turun AMK, 2017)

Lisäkoulutukset:
-EA-kurssi
-Kognitiivinen remediaatioterapia
– Psykiatrian ja päihdehoidon perusteet
-Altistus ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa
-Ryhmämuotoinen toiminnallisuuden arviointi
-Työroolin arvioinnin (WRI-FI) ja Työympäristön arvioinnin (WEIS-FI) käyttäjäkoulutus
-Toiminnanohjauksen arviointimenetelmä (WCPA ) koulutus
-Dialektisen käyttäytymisterapian starttikoulutus
-Työsuorituksen arviointi (AWP-FI) ja Työtehtävän ominaispiirteiden arviointi (AWC-FI) käyttäjäkoulutus
-Aistimodulaatio – aistien hyödyntäminen toimintaterapeutin mielenterveystyössä
-Motivoiva haastattelu
-Psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot – psykoterapeuttiset valmiudet
-Kynätaidot haltuun
-Sensomotoristen perusvalmiuksien puolistrukturoitu arviointimenetelmä
-Eläinavusteinen valmentaja, SFAAT

Kielitaito: suomi, englanti

Eritysiosaaminen ja pääasiallinen kohderyhmä:
Nuorten ja aikuisten psykiatrinen ja neuropsykiatrinen toimintaterapia, työ- ja toimintakyvyn arvioinnit

Muuta minusta:
Toimintaterapeutiksi valmistumisen jälkeen olen työskennellyt aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidossa osastolla ja avohoidossa. Aikaisemmalta koulutukseltani olen puualan artesaani ja taiteen kandidaatti. Olen aktiivisesti kehittänyt ammattitaitoani osallistumalla psykiatrian ja toimintaterapian täydennys- ja menetelmäkoulutuksiin.  Ajankohtaisesti teen toimintaterapeutin työtä itsenäisenä ammatinharjoittajana.
Asun perheeni kanssa Turussa vanhassa puutalossa ja vietän vapaa-aikaani koiran kanssa ulkoillen, metsässä ja vesillä retkeillen, sekä kirjojen, neulomisen ja elokuvien parissa rentoutuen.