?>

Satu Marttila

Satu Marttila, toimintaterapeutti

puh: 0401881580
sähköposti: satu.jpohjolaoy@gmail.com

Koulutukset:
Toimintaterapeutti (Turun AMK, 2012)

Lisäkoulutukset:
-EA1-kurssi
-Kinesioteippaus toimintaterapeuteille (Level I ja Level II)
-Peiliterapiakoulutus
-Toiminnanohjaus ja sen arviointi toimintaterapiassa -koulutus (mm. WCPA-menetelmä)
-AVH-kuntoutujan toimintaan osallistuminen – mitä ja miksi toimintaterapeutti arvioi?
-Psykoterapiakoulutuksen edellyttämä lisäopinnot – psykoterapeuttiset valmiudet
-Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa toimintaterapeuteille -koulutus
-Kouluttajana Professio oy:n järjestämässä koulutuksessa: Aivoverenkiertohäiriö – kuntouta tuloksekkaasti toimintaterapian keinoin
-Työsuojelun/Työturvallisuuden perehdytyskoulutus

Kielitaito: suomi, englanti, ruotsi (tyydyttävä)

Muuta minusta:
Toimintaterapeutiksi valmistumisen jälkeen olen työskennellyt mm. AVH-, MS-tauti ja Parkinson tautia sairastavien aikuisten toimintaterapeuttina Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa. Viime aikoina kiinnostukseni lasten ja nuorten toimintaterapiaan on lisääntynyt, samoin kiinnostus psykofyyiseen lähestymistapaan. Olen innokas oppimaan uutta jatkuvasti! Toimintaterapeuttina haluan tukea kaikenikäisten, eri elämäntilanteissa olevien, mahdollisuuksia osallistua heille merkitykselliseen toimintaan heille tärkeässä ympäristössä. Vapaa-ajallani nautin siitä, että saan viettää aikaa ystävieni kanssa merkityksellisten asioiden äärellä. Luontoretket, tunnelmalliset kahvilat, hyvä ruoka, leipominen, musiikin kuuntelu, käsillä tekeminen, elokuvat, pyöräily, kävely, kuntosali, uiminen, ovat iloa ja energiaa tuovia.