?>

Toimintaterapia

Toimintamme on alkanut vuodesta 1986. Tällä hetkellä yrityksessämme työskentelee erikoistoimintaterapeutti/ratsastusterapeutti ja seitsemän toimintaterapeuttia (AMK). Terapiaa toteutamme vastaanotolla Lokalahdella ja Turussa Orikedolla, joissa molemmissa paikoissa ovat myös monipuoliset sensorisen integraation välineet, mm. erilaisia keinuja, pallomeri, liukumäki ja kiipeilymahdollisuuksia. Terapiaa toteutetaan myös koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä ym. lapsen omassa ympäristössä. Terapiassa teemme tiivistä yhteistyötä myös perheen ja muiden lapsen kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Teemme tarvittaessa toimintaterapia-arviointeja.

 

 

Tavoitteenamme on tarjota ammattitaitoista ja monipuolista kuntoutusta eri asiakasryhmille. Asiakkainamme on KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita ja lisäksi myös lähiseutujen terveyskeskusten ja keskussairaalan maksusitoumuksilla lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten toimintaterapian lisäksi tarjoamme toimintaterapiaa myös aikuisasiakkaille. Aikuisasiakkaidemme toimintaterapiassa painottuvat eri päivittäisten toimintojen taitojen harjaannuttaminen kuten pukeutumiset, ruokailu, kodinhoito, henkilökohtaisen hygienian hoito, ympäristössä asioimiset ym.

 

 

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen esimerkiksi leikin, pelien, luovien terapiamuotojen tai sensorisen integraation terapiamenetelmän keinoin. Asiakkaillamme voi olla vaikeuksia esimerkiksi motoriikassa, leikissä, hahmottamisessa, aistitoiminnan säätelyssä, keskittymisessä, oppimisessa, käsien käytössä tai vuorovaikutustaidoissa. Vaikeudet voivat esiintyä monella eri osa-alueella tai ne voivat olla kapea-alaisia. Toimintaterapiassa arvioimme lapsen toimintakykyä, mm leikin, ohjatun ja vapaan toiminnan havainnoinnin, standardoitujen testien ja lähipiirin haastattelujen avulla. Tämän arvioinnin pohjalta laadimme terapian tavoitteet yhteistyössä vanhempien kanssa.

 

 

Lasten toimintaterapiassa käytämme menetelmänä myös sensorisen integraation terapiaa monipuolisesti erilaisilla liikunnallisilla välineillä varustetuissa vastaanottotiloissamme. Käytössämme on esimerkiksi erilaisia keinuja, trampoliini, liukumäki ja pallomeri. Terapian keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja säädellä erityisesti kehosta tulevia aistiärsykkeitä, eli tasapaino- ja liikeaistimuksia, lihaksista ja nivelistä sekä iholta tulevia aistimuksia. Sensorinen integraatio toteutuu, kun lapsi itse suunnittelee ja toteuttaa tilanteeseen sopivan toiminnan. Lapsi motivoituu toimintaan, kun terapeutti ymmärtää lapsen ongelmia ja rakentaa terapiaympäristön sopivan haasteelliseksi. Lapsen itseohjautuvuutta hyödynnetään terapiassa aina, kun se on tavoitteiden suuntaista.

 

Linkit:
www.toimintaterapeuttiliitto.fi
www.sity.fi
www.kela.fi


 

 

 

IMG_2598